Gå till:

Efforte – utvecklar hållbara tekniker i skogsbruket

Efforte är en satsning på 40 miljoner kronor från EU och en rad skogsföretag, där Skogforsk och partners under tre år tar fram och testar ny teknik och kunskap för utvecklad hållbarhet i skogsbruket.

Skogforsk deltar tillsammans med flera skogsföretag i EU projektet Efforte (Efficient forestry by precision planning and management for sustainable environment and cost-competitive bio-based industry). Projektet sträcker sig över tre år och avslutas hösten 2019.

Målet för Efforte är att öka hållbarheten och effektiviteten i skogsbruket genom att utveckla och testa ny teknik och nya verktyg. Projektet ska också öka integrationen med industrikunderna i Europa.

Ett av projektets tre fokusområden är ”Big Data”. Där är Skogforsks uppdrag att undersöka hur man kan dra nytta av den stora mängd data som idag samlas in från flygplan, satelliter och skogsmaskiner. Informationen kan användas för att utveckla effektiva och skonsamma metoder för mekaniserad skogsvård samt för att utveckla mer skonsamma och kundanpassade planeringsmetoder.

Skogforsks bedömning är att Efforte kommer att bidra till bättre nyttjande av och ökad tillgång på förnybar råvara och bioenergi i Sverige och Europa. Projektet förväntas också leda till minskad global klimatpåverkan, utvecklad landsbygd och precisionsinriktat skydd av mark, vatten, biologisk mångfald och känsliga miljöer.

Läs mer om Efforte på projektets hemsida.

sv_square_cef_logo.png