Gå till:

APSE - Avtalspaket för skogsentreprenad

APSE, eller Avtalspaket för skogsentreprenad, hjälper dig att skriva genomarbetade entreprenadavtal i skogsbruket.

APSE består av två delar. Den ena är branschens generella avtalsvillkor, Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad, och den andra är standardiserade mallar som kan användas för att mer specifikt beskriva den aktuella entreprenaden. Idag finns mallar för drivning, markberedning, föryngring och röjning. Dessutom finns en mall för hur man skriver en anbudsinbjudan.

Innehållet i APSE är framtaget av representanter för både entreprenörer och beställare med Skogforsk som koordinator. Mallarna är utvecklade av Skogforsk och beställarrepresentanter.

Till Apse-webben