Gå till:

Skoglig anpassning till ett ändrat klimat

Skogsexkursion i Norge 2021 på temat drivning i brant terräng
Foto: Tobias Eliasson
Hur kan ett kunskapsutbyte mellan den svenska och norska skogssektorn underlätta skogsbruket i ett förändrat klimat? I en ny rapport finns exempel på best practice från de båda länderna.

Pågående klimatförändringar innebär att skogsbruket i de nordiska länderna kommer att ske under andra förhållanden än vad vi historiskt sett är vana vid. I detta arbete presenteras en kunskapssammanställning som ett resultat från ett svensk-norskt projektsamarbete finansierat genom Interreg Sverige-Norge, där fokusområdena omfattar drivning på svaga marker, vägunderhåll för säkert flöde till industrierna samt drivningsarbete i brant terräng.

Bakgrunden till dessa tre fokusområden ligger i att de skogliga aktörerna i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag bedömer att gamla sanningar inte längre gäller. Ett exempel på detta är frånvaro av tjälade marker vintertid som gör det svårare att undvika körskador. Ett annat exempel är den ökade mängden kraftiga regnskurar som skapar risk för erosion och sätter hårdare krav på vägstandard och underhåll av både skogsbilvägar och det allmänna vägnätet.

I rapporten beskrivs dagens teknik och metoder men även en mängd erfarenheter, kunskap, verktyg och praktiska arbetssätt som underlättar de olika delarna. Rapporten syftar till att ge en helhetsöversikt genom hela försörjningskedjan från planering av drivningsarbete och vägbyggnad till transport till industrin.

Projektet har letts av Skogsstyrelsen i Västernorrland tillsammans med Fylkesmannen i Tröndelag.

Nr 23-2022    Publicerad 2022-05-19 15:36
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Helmer Belbo

Nibio

Martin Bråten

Skogkurs

Tomas

Johannesson

Tidigare anställd
 070 - 348 61 64
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.