Gå till:

Geodata åt skogen 2021

©Metria
Nya geodata som förenklar den skogliga planeringen kommer ständigt. Skogforsk har inventerat tillgängliga geodata för skoglig planering och det finns många spännande nyheter.

Under 2017 gjorde Skogforsk en genomgång av tillgängliga och kommande geodata för användning i skogbrukets planering, "Big data" för skogen - Skogforsk. Under 2021 gjordes denna uppdatering. Genomgången är utförd via kontakter med myndigheter och tjänsteleverantörer samt webbinsamlad information. Tanken med genomgången är att erbjuda en uppdaterad genomgång av tillgängliga geodata och kanske ge inspiration till ny dataanvändning.

 

Bland de nyheter som kommit sedan 2017 finns:

 • Fria bildtjänster med satellitdata för aktuell bakgrundsdata
 • Tillgång till fler historiska bilder som kan hjälpa till med att kartera trädåldrar
 • Möjligheten att laserskanna från drönare
 • Nya markfuktighetskartor som karterar blöt till torr mark
 • Bärighetsindex som inkluderar väderprognoser
 • Ökad täckning av bättre jordartskartor
 • Kartor över skogliga impediment
 • Uppdaterade fria data över stora skogsägarens markinnehav
 • Landskapsanalys av skogliga värdekärnor
 • Skogsbrandriskprognoser och brandbränsleklassificering
 • Vitalitetskartering med hjälp av tidserier av satellitdata över skogen
 • Gallringsbehovsanalyser
   

Sammantaget är det många spännande och användbara geodata för skoglig planering som kommer skogsbruket till nytta. I redovisningen finns länkar till geodata som leder vidare för mer information och tillgång till data.

Nr 77-2021    Publicerad 2021-08-18 14:28
Planering
Fjärranalys
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.