Gå till:

Nyutvecklad ramp möjliggör lastväxlarflak på skotare

AG Brand har medverkat i utvecklingen av en lastväxlarramp som kan monteras på skotare. Detta möjliggör transport av brandkårens lastväxlarflak och kan underlätta vid släckningsinsatser.

Att snabbt och effektivt kunna transportera släckutrustning ut i fält vid besvärlig terräng är ett viktigt och förekommande problem för räddningstjänsten. Ett användningsområde som specifikt utpekats är att kunna transportera olika lastväxlarflak från väg och vidare ut i terrängen, vilket kan bidra till snabbare och effektivare släckningsinsatser.

Det primära målet med projektet har varit att ta fram en konstruktion för att kunna växla last mellan lastbil och skotare. Detta kan även vara intressant i andra sammanhang än vid just släckning och efterbevakning av skogsbränder.

Projektet ställde vissa viktiga funktionskrav på produkten. Främst skulle det vara en ”universalmodell" som utan anpassningar ska kunna monteras på de vanligaste skotarna samt att montering av lastramper och lastning av lastväxlarflak till skotare måste kunna ske snabbt och enkelt.

Håkan Johansson på Åby Agro utanför Sala, kläckte idén som löser detta. Efter kontakt med Skogforsk kom frågan upp inom AG Brand (se förklaring nedan) och ett antal av medlemsorganisationerna ställde sig villiga till att finansiera utvecklingen av en prototyp.

Genom rampernas konstruktion är lastväxlarflaket fast monterat på skotaren under hela insatsen och lastning och lossning sker med hjälp av lastbilens system. Många räddningstjänster har idag färdiga lastväxlarflak med både vattentank, slangar och motorspruta där hela flaket fungerar som en fristående enhet. Den ökade användningen av lastväxlarsystem är främst för att kunna frigöra lastbilen för andra sysslor under tiden som släckningsarbetet pågår.

Bedömningen som görs från både MSB och de representanter från räddningstjänsten som finns inom AG Brand, är att en ökad mobilitet för utrustningen i terrängen skulle underlätta och effektivisera insatsarbetet. I dagsläget hamnar räddningstjänsten ofta i den situationen att de måste dra slang långa sträckor för att nå områden som ska släckas, vilket tar tid och kräver resurser. I många fall skulle det kunna genomföras snabbare med hjälp av maskiner som finns på plats eller i närområdet.       

Om det finns en skotare, antingen ditfraktad med trailer eller en som redan är på plats, så kan ramperna lyftas på med skotarens kran och monteras fast med kedjor på skotarens lastrede. Därefter backar lastväxlarbilen mot rampernas bakända och skjuter över lastväxlarflaket till skotaren. Höjdskillnaden mellan lastbilens ram och ramperna kan kompenseras med att parkera skotaren på en något lägre plats än lastbilen, exempelvis vägdiket. I de tester som hittills genomförts så tar proceduren med att montera och fästa rampen samt flytta över ett flak cirka 20 minuter. I testerna användes ett flak med fylld vattentank med motorspruta.

Fakta AG Brand

AG Brand bildades 2015 och är en arbetsgrupp med sakkunniga inom skogsbrandsfrågor. Arbetet koordineras av Skogforsk. Gruppens arbete är främst att arbeta med brandförebyggande åtgärder och rutiner men även med att på olika sätt bidra till effektivare insatser och efterbevakning. I gruppen återfinns förutom olika skogsorganisationer även försäkringsbolag, räddningstjänster, restvärdeledare och MSB. 

Fakta lastväxlarramp

Rampen tillverkas av Andersérs Mekaniska verkstad. De har mångårig erfarenhet av olika tillbyggnader på blåljusfordon. Rampen är konstruerad för att monteras på skotare från cirka 14 ton och uppåt och väger cirka 1110 kg. Fastsättning mot skotarens lastrede sker med kedjor och kedjespännare.

Medfinansiärer i prototyputvecklingen

BillerudKorsnäs, Holmen Skog, Mellanskog, Skogbrand (Norge), SE Skogsentreprenörerna, Stora Enso, Sveaskog, Sydved, Södra Skogsägarna, Karl Hedin, Vida.

Nr 70-2020    Publicerad 2020-12-02 08:53
Teknik & maskinarbete
Skotning
Maskinteknik
Arbetsmiljö
Transport & logistik
0 Kommentarer
Författare

Håkan Johansson

Åby Agro AB
 070–6213338

Johan Andersérs

Andersérs mekaniska verkstad
 0224-531 20
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.