Gå till:

Lönsam lövskog – inspiration i film

Ekskogsexperten Cecilia Rooth är en av flera skogsägare som medverkar i filmen.
Foto: Heurgren Film
En ny film på Skogskunskap visar på möjligheterna med aktiv lövskogsskötsel. I filmen medverkar skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp.

Cirka 18 procent av virkesförrådet i den svenska skogen utgörs av lövträd, men i timmertravarna dominerar barrvirket helt och hållet. Av den avverkade volymen sågtimmer, rapporterad i offentlig statistik år 2018, utgjordes 36 miljoner kubikmeter av barr, men bara 200 000 kubikmeter av löv. En del lövtimmer sågas visserligen i mindre sågverk och blir därmed inte en del av den offentliga statistiken. Faktum kvarstår dock att en stor del av lövträden används till annat än värdefullt virke. De röjs bort i ungskogen eller slutar som skogsbränsle eller massaved. Skogsägaren skulle dock tjäna på att låta lövet växa till mer värdefulla sortiment.

Konkreta tips

I filmen Lönsam lövskog får skogsägare tips om hur de kan sköta sin lövskog mer aktivt för bättre lönsamhet. Filmen börjar med besök på sågverk med inköpare av lövvirke och går sedan vidare till konkreta skötseltips för ek, björk och hybridasp. Tre skogsägare som valt att satsa på vart och ett av trädslagen delar med sig av sina erfarenheter. Cecilia Rooth på Flakulla Skogsgård i Blekinge är en av Sveriges främsta experter på ekskogsskötsel. Camilla Logarn på Kärrsjögård i Småland ser fördelar med riskspridning och skötsel av björk vid sidan av andra trädslag. Stephanie Wachtmeister-Rosén på Axelvolds gods i Skåne har satsat på hybridasp, som nu står för mer än en tredjedel av gårdens virkesförråd. I filmen medverkar också lövskogsexperten Lars Rytter från Skogforsk, som ger tips om hur björk och hybridasp bör skötas för bästa ekonomi.

Flera olika värden

I filmen betonas att aktiv och lönsam lövskogsskötsel också gynnar andra värden i skogen – landskapet, den biologiska mångfalden och inte minst människors upplevelser.

Filmen är 26 minuter lång och finns på Youtube samt på Skogskunskap. Den är producerad av Heurgren Film i samarbete med Skogsstyrelsen, som också finansierat arbetet.

Nr 10-2020    Publicerad 2020-02-18 15:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Aptering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Johan Heurgren

Heurgren Film
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.