Gå till:

Kombination av Heureka och VägRust gör planeringen mer flexibel

Foto: Oskar Gustavsson/Skogforsk
Genom att kombinera beslutsstöden Heureka och VägRust kan avverkningar och upprustning av vägar samplaneras. Det gör den taktiska planeringen mer flexibel och leder till minskade kostnader.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1037-2020

Verktyget VägRust använder optimering genom kostnadsminimering för att skapa ett optimalt förslag över vilka vägar som ska upprustas. Tidigare analyser har visat på en potential att genomföra en integrerad planering som inkluderar avverkning. Skogforsk har i samarbete med SCA Skog utvärderat potentialen i en sådan analys.

Metodik i fyra steg

Genom att nyttja det skogliga registret och den befintliga skogliga planeringen användes optimeringsteknik för att skapa en gemensam plan för avverkning och vägupprustning. För att kunna genomföra detta har en lösningsmetodik i fyra steg använts. Denna metodik säkerställde en lösning som är verklighetstrogen och tillräckligt nära en optimal lösning.

Besparingspotential finns

Lösningen har sedan utvärderats genom tre scenarier för att bedöma hur den befintliga planeringen ska inkluderas. Resultaten visar på en besparingspotential för Jämtlands förvaltning (SCA Skog) på åtminstone 1–2 kronor per kubikmeter. Detta är en förbättring med cirka 0,5 procent och innebär 11 till 15 miljoner kronor för förvaltningen. Potentialen bör dessutom vara något högre, då även referensscenariot innehåller en del av den optimerade lösningen. En del av den identifierade potentialen är därmed möjlig att realisera genom att göra analysen på detta sätt. Det vore också intressant att utvärdera en utvecklad lösningsmetodik där även virkesintäkterna vägs in i målfunktionen.

Kan börja användas redan nu

Resultatet från den här studien bör redan nu kunna användas för att förenkla justeringar i den taktiska planeringen på SCA Skog AB och andra större skogsföretag.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 1-2020    Publicerad 2020-01-17 09:55
Planering
Transport & logistik
Vägar
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.