Gå till:

Stora värden i lövskogarna

Foto: Lars Rytter, Skogforsk
Lövskogar är värdefulla på många sätt. De växer snabbt och virket är mångsidigt. Dessutom rymmer de ofta en stor biologisk mångfald.

Skogforsk har sammanställt befintlig kunskap om lövträd och lövskog. Sammanställningen har utarbetats som ett uppdrag åt projektet Lövsuccé 2.0 i landskap och företag med medel från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling.

Många användningsområden

Rapporten visar att lövträd och lövskogar har stora värden. Till exempel är lövvirket uppskattat av många och används frekvent i offentliga miljöer och hemmiljöer. Även lövmassaveden är attraktiv, då den har vissa önskade egenskaper som barrmassaveden saknar. Många lövskogar har också snabb tillväxt, vilket ger en god förmåga att binda kol och ersätta fossila produkter.

Biologisk mångfald

En annan positiv sak med lövskogar är att de brukar rymma en större biologisk mångfald än barrskogar. Det beror till exempel på att många av skogens hotade arter är knutna till lövträd och lövskogar samt att träd som ger bär, och pollineras av insekter, är viktiga som föda för många djurarter. I ett landskap dominerat av barrträd eller åkermark har även snabbväxande lövträd en funktion att fylla. Dels för att det är en annan artsammansättning i lövskog, dels för att de ger utrymme att spara andra värdefullare områden. De kan också fungera som korridorer mellan mer värdefulla kärnområden. Vidare föredras lövskog framför barrskog när det gäller friluftsliv och rekreation, enligt rapporten.

Riskspridare

Lövträdens och lövskogarnas roll förutspås bli än viktigare i framtiden, då variationen av trädslag kan behöva öka för att sprida riskerna i takt med att stormar, torka och bränder blir allt vanligare. Här uppges det finnas såväl inhemska som främmande lövträdslag som är lämpliga att använda.

Läs hela rapporten nedan.

Nr 71-2019    Publicerad 2019-11-04 16:46
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.