Gå till:

Aspen – filmen

Vi får bland annat hälsa på hemma hos den legendariske insektsforskaren Bengt Enström.
I filmen Aspen får vi lära oss om trädets betydelse för biologisk mångfald. Filmen är interaktiv och du kan här och var välja att fördjupa dig i utvalda ämnen.

Aspen är hemmiljö för hundratals insekter, mossor och lavar. I filmen berättar insektsexperten Bengt Enström om aspens unika insektsfauna och forskarna Lena Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen i skogslandskapet.

Filmen är interaktiv. Det går att klicka och stoppa upp filmen för att läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig.

Filmen har gjorts för Skogforsk och SLU utifrån resultaten från det tidigare forskningsprogrammet Smart Hänsyn. Den är producerad av Bitzer Productions, Henrik Skarstedt och Pantheon. Bakom finasieringen står Formas och Skogssällskapet.

Nr 34-2019    Publicerad 2019-06-11 07:00
2 Kommentarer
Författare
Kommentarer (2)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Anders Lundholm, Egen skogsägare  1 år sedan

Min fråga till er är: vad händer med lakvattnet från de våtmarker, myrar där Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar om att lägga igen diken? Ökar/minskar andelen tungmetaller, kvicksilver, bly från dessa marker? Normalt är det ju lågt ph i dessa marker och finns det någon forskning på detta.

Kerstin Mattsson  2 år sedan

Så fin film. Vackra bilder. Mycket intressant. Borde visas i olika sammanhang.