Gå till:

Lägre dieselförbrukning med högre bruttovikt

Jämfört med ett 60-tonsfordon har bränsleförbrukningen minskat med 6, 14 respektive 20 procent för 64, 74 respektive 90-tonsfordon.

En viktig förutsättning vid arbetet med att minska bränsleförbrukningen i skogsbrukets transporter är att känna till aktuell förbrukning för fordon med olika bruttovikt. Den
här sammanställningen bygger på data insamlade med lastbilarnas fordonsdatorer för
74- och 90-tons bruttovikt.

Resultatet för bränsleförbrukningen stämmer ganska bra i jämförelse med liknande sammanställningar under de senaste åren. En kalkyl av bränslebesparingen i förhållande till virkesfordon på 60 ton pekar mot att överensstämmelsen med tidigare erfarenheter är god. Vid bearbetningen av data valde vi dock att skära bort stora delar på grund av orim-liga värden och därför är det önskvärt att kvaliteten höjs i framtida undersökningar.

Läs mer i Arbetsrapport 978-2018 nedan.

Nr 30-2018    Publicerad 2018-05-23 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.