Gå till:

Hybridasp- och poppelkloner anpassade för hela landet

Foto: Frosten Nilsson/Skogforsk
Resultat från 2015 års fälttester med hybridasp och poppel ger goda förhoppningar om ett förbättrat odlingsmaterial för hela Sverige inom kort.

Det är sannolikt att vi framöver kommer få en ökad efterfrågan på förnybara råvaror. Detta gör att råvaror som till exempel ved blir allt viktigare. Utifrån detta perspektiv är trädslag  med snabb och hög tillväxt som t.ex. hybridasp och poppel extra intressanta. Frågan är vilka kloner som är bäst att odla i olika delar av Sverige.

Här presenterar vi resultat från klontester med hybridasp och poppel efter två års tillväxt. Försöken planterades på tidigare jordbruksmarker våren 2015 på fem platser i Sverige (latitud 58° - 65°). Resultaten avser överlevnad, höjdtillväxt och fenologi (knoppsprick- ning på våren och bladfärg på hösten) och kommer utgöra en del av beslutsunderlaget vid det slutliga urvalet av kloner längre fram.

Resultaten visar att hybridaspen generellt sett har en högre överlevnad än poppeln. Dålig klimatanpassning för poppel är en viktig anledning till den låga överlevanden (<50%) i två av försöken. Det finns dock poppelkloner med hög överlevnad och tillväxt även i de försöken, vilket gör klonerna extra intressanta att studera framöver.

Den genetiska analysen visar på en intermediär till stark genetisk kontroll och en stor genetisk variation för tillväxt, överlevnad och fenologi. Därmed finns goda möjligheter att välja bättre kloner än de som används idag vid odling av hybridasp och poppel i Sverige. De utvalda kommersiella hybridasp- och poppelkloner som rekommenderas för odling på milda lokaler upp till Mälardalen klarar sig bra både avseende överlevnad och tillväxt i det sydligaste försöket. Det finns dock andra materialgrupper och enskilda kloner som är bättre, bl.a. kloner från Tyskland.

I mellersta och norra Sverige rekommenderas idag i första hand finsk selekterad hybridasp. Den klarar sig bra i de nordliga försöken, men även här finns andra grupper/kloner med bättre överlevnad och tillväxt. I testmaterialet finns även lovande poppelkloner för mellersta och norra Sverige, där det idag saknas ett selekterat odlingsmaterial.

Generellt visar resultaten att det är viktigt att testa odlingsmaterial inom det tänkta området innan materialet används kommersiellt. För poppel är det extra viktigt eftersom den ofta har en tillväxtrytm som är för sydlig för svenska förhållanden.

Klicka på länken nedan för att läsa rapporten i sin helhet.

Nr 34-2018    Publicerad 2018-06-18 07:00
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.