Gå till:

Spårlös – ett skogsbruk fritt från körskador

Foto: Johan Heurgren, Heurgren Produktion
Idag finns kunskapen och teknologin för att avverka och transportera skog utan att orsaka skador på marken och vattnet. I filmen Spårlös visar maskinförare och forskare hur det är möjligt.

Dagens skogsbruk bedrivs året om oavsett väderlek. Industrin behöver råvara från skogen och behovet väntas öka i takt med att fossilt ska ersättas med förnybart. Det innebär ökade terrängtransporter med ökad risk för skador på skogsmarken.

Idag finns dock kunskap, utrustning och teknik för att minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. I filmen Spårlös får vi träffa maskinförare och skogsentreprenörer som tagit till sig detta och visar förslag på lösningar. Det kan till exempel handla om brobyggen, risning av körvägar och att använda tillgänglig information för att undvika att köra skotaren på blöta områden med dålig bärighet.

Möt bland många andra maskinföraren Jan Skogh, Stora Enso, som ger tips för hur avverkningen ska planeras för att undvika körskador, och skogsentreprenören Inge Gustavsson vars företag huvudsakligen avverkar och skotar virke på låglänta marker i Uppland. Patrik Vidigsson visar hur Vidigssons skogsavverkningar arbetar med digitala vattenkartor och hur den förbättrade planeringen i slutändan också gör arbetet mer effektivt.

I filmen förmedlas också kunskap om det viktiga sambandet mellan skogen och vattnet. Bland annat medverkar forskare och specialister från Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk.

Filmen är cirka 30 minuter lång och för intresserade finns även de kortare fördjupningsfilmerna; Mer om skonsam avverkning, Mer om kantzonen, Mer om kvicksilver, Kavling, Risning och Spökslag.

Spårlös är producerad av Heurgren produktion på uppdrag av Skogforsk tillsammans med Skogkurs och med finansiering ifrån forskningsrådet Formas.

Nr 18-2017    Publicerad 2017-03-06 05:00
0 Kommentarer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.