Gå till:

Sammanslagna tjänster i skogsbruket

Drivning, en tjänst som kan kombineras med andra närliggande tjänster till en”ny” mera omfattande tjänst.
Foto: Anders Mörk, Skogforsk
Genom att slå samman tjänster i skogsbrukskedjan kan kostnader sänkas och kvalitén höjas. Det är en slutsats från en intervjustudie med köpare och säljare av tjänster i skogsbrukskedjan.

Artkeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 942-2017.

I ett svenskt skogsbruk har huvuddelen av det praktiska skogsarbetet outsourcats från stora skogsägare, skogsföretag och skogsägareföreningar till entreprenadföretag. Först outsourcades drivningsarbetet och sedan skogsvården samt delar av planläggningsarbetet.

De flesta av entreprenadföretagen är mycket små och har ett begränsat tjänsteutbud. För entreprenadföretagens kunder innebär det bl.a. omfattande transaktionskostnader i form av många upphandlingar, förhandlingar, avtal, beställningar och kontroller. För entreprenadföretagen kan den successivt ökade outsourcingen innebära en möjlighet till expansion och breddat tjänsteutbud via t.ex. sammanslagning av en eller flera befintliga tjänster till en mera omfattande tjänst som består av en eller flera på varandra följande länkar i skogsbrukskedjan.

För att klarlägga om sammanslagna tjänster kan generera bättre kvalitet och lägre kostnader i skogsbrukskedjan intervjuades 26 personer som är aktiva som köpare eller säljare av entreprenadtjänster eller som via sitt arbete har god kunskap om de tjänster som produceras i skogsbrukskedjan.

Majoriteten av de intervjuade anser att sammanslagna tjänster kan leda till både ekonomiska och kvalitetsmässiga vinster. Respondenterna pekar också på andra vinstmöjligheter t.ex. miljövinster, förbättrad arbetsmiljö och större möjlighet att attrahera och behålla arbetskraft i entreprenadföretagen. Intervjusvaren visar också att sammanslagna tjänster vara aktuella på många olika områden i skogsbrukskedjan. Ett av dessa områden är en utbyggd drivningsverksamhet som kan innehålla drivning och en eller flera tjänster före och/eller efter drivning. Studien visar vidare att i dagsläget utgör sammanslagna tjänster en liten andel av den totala tjänsteproduktionen i skogsbrukskedjan.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 61-2017    Publicerad 2017-08-16 10:59
Företagande
Ledarskap
Organisation
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anton

Ahlström

Tidigare anställd
 070 - 911 87 68

Malin

Sääf

Tidigare anställd

Hans Alenius

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.