Gå till:

Klonsammansättningen i rotskottsföryngringar med hybridasp förändras över tiden

Två år gammal rotskottsföryngring av hybridasp.
Foto: Lars Rytter, Skogforsk
Studien visar att sammansättningen av hybridaspkloner ändras i kommande rotskottsgenerationer. Det kan påverka risken för skador i de framtida bestånden, eftersom många angrepp är klonbundna.

Artikeln baseras på en vetenskaplig artikel publicerad i Forest Ecology and Management.

Vid skogsodling av hybridasp bör man använda en blandning av flera kloner för att upprätthålla en hög genetisk mångfald och därmed minska riskerna för eventuella skador.

Efter slutavverkningen kan det bildas mer än 100 000 rotskott per hektar, som kan användas för att skapa ett nytt bestånd. Sannolikt kan sådana rotskottsföryngringar användas i många generationer.

Men en ny studie från Skogforsk visar en förändring av klonsammansättningen i ett försök där man ursprungligen hade planterat åtta kloner. Alla kloner fanns visserligen fortfarande kvar i rotskottsföryngringen efter den andra slutavverkningen (generation 3), men två kloner representerades då bara med enstaka rotskott.

Vissa kloner tycks alltså expandera på bekostnad av andra kloner, vilket sannolikt främst beror på klonskillnader i produktion av rotskott och tillväxtkapacitet.

När klonantalet minskar kan tillväxten i den nya generationen öka, men samtidigt kan konsekvensen bli större vid eventuella angrepp av skadegörare (t.ex. kräfta) som drabbar vissa kloner.

Skogforsk rekommenderar idag en blandning av minst åtta kloner vid beständsanläggning. Antalet kloner är ju alltid en fråga om balans mellan möjligheterna till hög produktion och riskerna för skadegörare.  För vältestade kloner blir riskerna mindre.

De här resultaten indikerar att man bör använda ett större antal kloner för att minska riskerna, i alla fall om rotskottsföryngring ska användas i flera generationer.

Fakta

Studien syftade till att studera den genetiska diversiteten i rotskottsföryngringar med hybridasp genom att undersöka klonsammansättningen i tredje beståndsgenerationen. Det gjordes genom en systematisk stickprovsinsamling av DNA-prover från rotskott i två hybridaspförsök i Skåne. I ett av försöken togs även prover från stubbar (andra generationen).

Studien finansierades av Stiftelsen Skogssällskapet.

Nr 108-2017    Publicerad 2017-12-14 08:49
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd

Johan

Malm

Tidigare anställd
 070 - 551 42 71
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.