Gå till:

Bestway – ett års utvärdering av Södra

Foto: Gustav Friberg, Skogforsk
Södra skogsägarna har under 2017 testat och utvärderat Bestway, som är ett verktyg för drivningsplanering. Den här rapporten sammanfattar den feedback som framkommit under året.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 959-2017.

Skogsbruket arbetar genom olika insatser för att minimera påverkan på vatten vid drivning genom att minimera körskador från avverkningsmaskinerna. Basvägarnas placering är avgörande för hur stor påverkan drivningen gör på mark och vatten.

Skogforsk har utvecklat Bestway, som är ett beslutsstöd som ger förslag på optimala basvägar för skogliga planerare, inspektorer, maskinförare eller produktionsledare.

Under 2017 har Södra utvärderat verktyget. Arbetssättet var att produktionsledaren tog fram basvägsförslagen innan fältarbetet och skickade sedan förslagen till maskinlaget som skulle avverka trakten.

Vid utvärderingen framkom bland annat:

  • Genom att nyttja Bestway kan dialogen mellan planerare, produktionsledare och maskinlag effektiviseras. Man kan till exempel jämföra olika scenarier och samtidigt bedöma både basvägarnas dragning, avläggsplacering och terrängtransportavstånd.
  • Basvägsförslag som tas fram över mindre objekt blir ungefär som om fältpersonal skulle gjort det själv. Såväl tjänstemän som maskinförare anser att utfallen av basvägsvalen fungerar att använda i verkligheten.
  • Möjligheten att analysera olika scenarier bedömdes som intressant men var svår att utvärdera helt eftersom det medförde krångliga och tidskrävande justeringar av traktdirektiv i Södras GIS-system.
  • Genom att göra Bestway till ett mer mobilt verktyg, till exempel en fältapp, kommer nyttan sannolikt att öka avsevärt.

Demonstrationerna visade sammantaget på lovande resultat och projektet fortsätter med att utveckla ett mer lättanvänt verktyg. Demonstrationerna och utväreringen av Bestway fortsätter under 2018.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 104-2017    Publicerad 2017-12-04 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Gustav

Friberg

Tidigare anställd

Erik

Willén

Tidigare anställd
 070 - 371 45 26

Patrik Flisberg

Creative Optimization

Mikael Frisk

Creative Optimization
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.