Gå till:

Anpassa markfuktighetskartan efter årstid

Foto: Erik Viklund, Skogforsk
När markfuktighetskartor används under sommar och vinter bör de anpassas till de torrare respektive mer frusna förhållandena. Anpassningen kan förkorta körsträckan och minska körningen på fuktig mark.

Artikeln är en sammanfattning av ett examensarbete utfört vid Linnéuniversitetet och Skogforsk.

Markfuktighetskartan visar normalt sett tre olika markklasser - torra, fuktiga och blöta områden. Men det är möjligt att anpassa markfuktighetskartan så att den istället för att visa normal utbredning av fuktiga och blöta områden visar de förhållanden som antas råda under torr sommar eller på tjälad mark under vintern.

Resultaten av ett examensarbete utfört hos SCA Skog visar att den totala körsträckan per hektar blev fyra procent kortare om markfuktighetskartan anpassades till de torrare och mer frusna förhållanden som råder på sommaren och vintern. Resultaten visar också att den totala körsträckan i "blöta" områden minskade med 39 procent när en anpassad markfuktighetskarta användes.

Resultaten är logiska. När markfuktighetskartan anpassas till de faktiska förhållanden som råder under vinter och torrsommar kan körvägarna läggas ut på ett mer effektivt sätt. Istället för att köra runt områden som under vår och höst är för fuktiga så kan vägarna dras rakt över utan att för den skull orsaka markskador.

Att körsträckan även minskar i blöta områden av markfuktighetskartan beror på att det under vinter och torrsommar är möjligt att nå virket i sådana områden genom korta instick eller genom att bara köra kanten av det blöta.

Studien genomfördes på 20 stycken slumpvis utvalda avverkningstrakter hos SCA Skog. På varje trakt beräknades teoretiskt optimala skotningsvägar med hjälp av optimeringsprogrammet Bestway. På varje trakt jämfördes föreslagna skotningsvägar när en traditionell markfuktighetskarta användes med föreslagna skotningsvägar när en anpassad markfuktighetskarta användes.

Artikeln publicerades ursprungligen som ett examensarbete vid Linnéuniversitetet (se länk nedan). Skogforsk har bidragit med optimeringsalgoritmen Bestway för att beräkna hur skotarens körvägar förändras när markfuktighetskartan anpassas till markens faktiska fuktighet.

Läs exjobbet i sin helhet på länken nedan.

anpassa markfuktighetskartan så att den istället för att visa normal utbredning av fuktiga och blöta områden visar de förhållanden som antas råda under torr sommar eller på tjälad mark under vintern

Nr 75-2017    Publicerad 2017-09-11 07:00
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Skotning
Hänsyn
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle Sjöqvist

Linnéuniversitetet

Gustav

Friberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.