Gå till:

Placering av virke och skogsbränsle vid väg

Korrekt placerat virkesupplag.
Foto: Jonas Gunnarsson
Trafikverket och Skogforsk har nu uppdaterat instruktionen för hur virke och skogsbränsle ska läggas upp vid väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen.

Skogsbruket avverkar varje år närmare 100 miljoner kubikmeter virke och 10 miljoner kubikmeter skogsbränsle. Det mellanlagras på mer än 200 000 upplag vid bilväg, för senare transport till sågverk, massaindustri, värmeverk, med mer. Instruktionen "Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg" beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid väg, så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen.

Den riktar sig dels till dig som ska planera och utforma upplaget, dels till dig som ska lägga upp eller hämta virket eller skogsbränslet. Alla har ansvar för säkerheten i sin del av kedjan.

Instruktionen är gemensamt utarbetad av skogsbruket, Skogforsk, SMF och Trafikverket i samråd med Riksförbundet Enskilda Vägar och Skogsindustrierna. Den gäller för både allmänna och enskilda vägar.

"Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg" utkom första gången 2013 men är uppdaterad 2016.

Instruktionen läsas på länken nedan eller beställas i tryckt format

Nr 99-2016    Publicerad 2016-10-28 08:22
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Skogsbränsle
Transport & logistik
Vägar
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.