Gå till:

Historisk förflyttning av skogsodlingsmaterial i Norden

Foto: SkogenBild
Trots historiskt långa och omfattande förflyttningar av skogsodlingsmaterial i Norden finns det få exempel på påtagliga misslyckanden när det gäller anpassning till den nya ståndorten.

Artikeln baseras på den vetenskapliga artikeln Historic transfer of forest reproductive material in the Nordic region: drivers, scale and implications, publicerad i tidskriften Forestry.

Storskalig förflyttning av skogsodlingsmaterial är en vanlig företeelse i skogsbruket och har pågått under lång tid. En sammanställning av historisk förflyttning av skogsodlingsmaterial för de viktigaste skogsträden i Norden visar dess inriktning, påverkande faktorer och rapporterade konsekvenser för anpassning och genpool.

Den omfattande importen av frö till Sverige och Norge tog fart på 1800-talet och berodde på en kombination av utbyggd industri, omfattande avverkning och en förändring från naturlig föryngring till manuell sådd. I Finland fortsatte man med naturlig föryngring genom att lämna fröträd efter avverkning. Därigenom har närliggande länder haft olika strategi för att möta efterfrågan på frö och påverkan från förflyttat skogsodlingsmaterial har blivit annorlunda. I Danmark har införseln av frö för föryngring av bok, ek och tall varit omfattande.

Medvetenhet om geografiska skillnader i anpassning, tillväxt och kvalitet har senare satt igång import från andra länder eller förflyttning inom landet av frö från områden som visat sig bättre än de lokala frökällorna. Detta har i sin tur lett till nationella regelverk för förflyttning och användning av skogsodlingsmaterial. Kunskapen om proveniensförflyttningar har gett ett skogsodlingsmaterial med bättre anpassning och högre tillväxt.

Förflyttat skogsodlingsmaterials påverkan på våra skogar är för barrträd störst i Sverige, följt av Norge och minst i Finland. Förflyttning av skogsodlingsmaterial i Norden har påverkat genpoolerna, särskilt för arter såsom gran, tall, bok och ek. Trots de historiskt i flera fall stora förflyttningarna har vi få exempel på misslyckad anpassning som en följd av förflyttat skogsodlingsmaterial. Historisk förflyttning av skogsodlingsmaterial kan ge värdefull information om arters och proveniensers robusthet för tidigare klimatförändringar såväl som en indikation på dess reaktion på framtida förändringar i klimatet.

Läs den vetenskapliga artikeln i sin helhet på länken nedan.

Nr 48-2016    Publicerad 2016-05-13 09:25
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Gunnar

Jansson

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.