Gå till:

Automatisk skäppmätning av flis med laser – en förstudie.

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Då nya virkesmätningslagen ställer krav på noggrannhet och kontroller har laserskanning dykt upp som ett alternativ för mätning av flis. Denna förstudie undersöker möjligheterna.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 867-2015

För att automatisera skäppmätningen (skrymvolym) för en container med flis behöver man känna ytprofilen på flislasten. En ytprofil kan skapas genom att med elektromagnetisk strålning i det optiska området, mäta avståndet till många olika punkter över lastens yta. Vidare behöver man känna till längd, bredd och djup på containern, antingen genom att mäta dem varje gång eller genom att mätningarna finns registrerade som kända mått. I studien gjordes en grov gruppindelning av optiska tekniker i skannande modulerad laser, modu­le­rad laser med stirrande matrisdetektor, triangulering med linjelaser, triangulering med strukturerad laser samt stereoskopi.

De två triangulerande sensorerna kan teoretiskt sett mäta volymen mycket noggrant men är inte praktiskt användbara, eftersom de enbart klarar av mät­objekt upp till cirka en meters storlek. För ett lastbilslass medför det att flera sensorer behövs samtidigt (hög kostnad) och mätningen skulle ta längre tid. Sensorer med modulerad laser har potentialen att kunna mäta upp ytprofiler och volymer, men kräver att lastbilen rör sig framåt under sen­sorn. Ett tänk­bart alternativ till lasersensorer är att använda stereokamera, som har fördel av att de har ett lågt pris. 

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 27-2016    Publicerad 2016-02-26 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066

Johan Öhgren

FOI
 013-378 278
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.