Gå till:

Vägning med inbyggda vågar i fjädringen på lastbilar

Skogforsk har tittat på möjligheterna att väga lastbilar med vågar monterade i fjädringen. Resultaten visar på bra precision vid goda förhållanden, men att systemen är känsliga för fel handhavande.

Behovet av att kunna väga lastbilar på ett snabbt och noggrant sätt har ökat på senare år. Orsakerna är flera men kan sammanfattas i tre huvud­orsaker:

  • Av ekonomiska skäl vill man kunna lasta till maximal bruttovikt utan att riskera överlast.
  • Vägning direkt på lastbilen skulle kunna utgöra en snabb och smidig betalningsgrund dels för transporten, dels för godset som transporterats.
  • Allt fler propåer från myndighetshåll om ökad kontroll av tunga fordon och dessas vikter och axelbelastningar.

Skogforsk har genomfört en del studier i syfte att bestämma med vilken noggrannhet vägning kan göras, med hjälp av vågsensorer i fjädringen på last­bilarna. Resultaten tyder på att precisionen kan vara ±1–2 procent i gynn­sam­ma fall, men systemen är känsliga vid felaktigt handhavande. Det uppstår lätt spän­ningar i fjädringssystemen som påverkar resultaten, särskilt parkeringsbrom­sen och lutningar kan vara problematiska. Detta leder till att precisionen i väg­ningen är begränsad till dess fordonet körts en bit, vilket inte är optimalt då man vill kunna lasta till rätt vikt direkt utan att behöva köra tillbaka och justera.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att vägning i fjädringssystemen som betalningsgrund, kan fungera för större kvantiteter fördelat över flera transpor­ter där viktfelen jämnas ut över tid. Men vägning i fjädringssystemen bör inte användas som betalningsgrund för enstaka lass. För optimering av lastvikten bör inte enbart fjädringsvågar användas utan komplettering med exempelvis en kranvåg eller liknande.

Läs rapporten i sin helhet i pdf:en nedan.

Nr 146-2015    Publicerad 2015-11-13 07:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Transportfordon
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.