Gå till:

Utvärdering av fukthaltsmätare Prediktor Spektron Biomass

Foto: Prediktor
Fukthalten är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna för bränsleflis, och har stor påverkan på priset.

I dagsläget är ugnsmetoden standard för att mäta fukthalt. Med den tar det ett dygn att bestämma fukthalten. Det är ett problem för många värmeverk då bränslet kan vara på väg in i pannan långt innan mätresultatet fastställts. Flera tekniker för att mäta fukthalt t.ex. elektrisk kapacitans, resistans och magnetisk resonans klarar inte att mäta på fruset material. Eftersom värmeverkens inleverans av bränsle mestadels sker under vinterhalvåret, och under de kallaste perioderna, är materialet ofta fruset. Därför är fukthaltsmätare som snabbt och precist kan bestämma fukthalten även på fruset material av stort värde.

Skogforsk har jämfört Prediktor Spektron Biomass, som mäter fukt med hjälp av närinfraröd (NIR) spektralanalys, med ugnsmetoden. Fukthaltsmätningar har gjorts på både stamvedsflis och grotflis samt på bark och sågspån, i både fruset och ofruset tillstånd. Resultaten visade att maskinen var väl kalibrerad för att mäta de fyra materialen i både fruset och ofruset tillstånd. I genomsnitt och för samtliga material kunde ingen signifikant skillnad mellan mätmetoderna påvisas, varken för material i fruset eller ofruset tillstånd. Upprepeterade mätningar på samma prov visade att 95 procent låg inom ±2,24 procentenheter (fruset) och inom ±1,72 procentenheter (ofruset) från medelvärdena.

Nr 94-2015    Publicerad 2015-08-06 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.