Gå till:

Skogsträdsförädling kan ge både hög tillväxt och god vedkvalitet

Foto: Erik Viklund/Skogforsk
Nya resultat visar att tillväxt och vedegenskaper som densitet och styrka är starkt nedärvbara hos gran och därför kan förbättras med förädling.

Det är väl känt att granar med breda årsringar får ved med lägre densitet och lägre böjhållfasthet. De genetiska sambanden verkar också i motsatt riktning mot önskemålen i skogsbruket. Däremot är den genetiska variationen för både tillväxt och vedkvalitet tillräckligt stor för att det ska gå att förädla fram träd som kombinerar hög tillväxt med god vedkvalitet.

Resultaten från studien visar att såväl tillväxt och vedegenskaper som veddensitet och vedens böjhållfasthet är starkt nedärvbara och kan alltså förbättras med förädling. Studien visar också att egenskaperna visar sig tidigt och att det är god överensstämmelse mellan försökslokaler.

Resultaten öppnar också för möjligheten att producera plantmaterial med olika inriktning. Om man i första hand vill maximera biomassaproduktionen använder man föräldraträd med mer fokus på tillväxt, medan man låter vedegenskaperna väga tyngre om man önskar producera traditionell sågråvara.

Studien gjordes i två 21-åriga granförsök där 5600 träd som härstammar från 524 plusträd i Götaland undersöktes. Borrkärnor från varje träd studerades med analysverktyget Silviscan på Innventia. Där mättes bland annat densitet, celldimensioner och mikrofibrillvinkel årsringsvis.

I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att ståndort och skogsskötsel betyder minst lika mycket som genetik för granens vedkvalitet. Den förädlade granen bör skötas som om den vore planterad på en bättre bonitet.

Nr 76-2015    Publicerad 2015-06-11 00:01
Förädling & plantor
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bo

Karlsson

Tidigare anställd
 070 - 540 88 09
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.