Gå till:

Skogsbränsle i ny skepnad

Foto: Skogforsk/Erik Viklund
Nu finns ett förslag till standardiserad produktbeskrivning för skogsbränsle. Det möjliggör tydligare beställningar efter aktuellt behov och underlättar lägesbyten för minskade transporter.

I dag kan skogsbränsle vara lite vadsomhelst. Men nu finns det ett förslag till standardiserad produktbeskrivning. Man beskriver ursprungsmaterial, t.ex. sågspån eller grot, och egenskaper, som fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning. Systemet ger förutsättningar för tydligare beställningar, anpassade efter värmeverkets specifika önskemål. En tydlig produktbeskrivning underlättar också lägesbyten av skogsbränsle för att minska transportkostnaderna.

”Vi vill ha in 100 MWh TRB-6 och 100 MWh TRB-11 i augusti”. Ja, så kan en leveransplan för skogsbränsle till ett kraftvärmeverk se ut om bara några år. TRB-6 och TRB-11 är exempel på standardiserade basprodukter med noggrant specificerade egenskaper.

• TRB-6 är sågspån och har en fukthalt över 45 % och max 1 % aska och med fraktionsfördelning P16.

• TRB-11 är flis av grenar och toppar med max 45 % fukthalt, max 3 % aska och fraktionsfördelning P45.

Exemplen kommer från ett förslag till beskrivning av produktegenskaper för skogsbränsle som har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från SDC, Skogforsk, och köpare och säljare av skogsbränsle. Produktegenskaperna är i förslaget specificerade så att de går följa i produktionskedjan från stubbe till industri. Egenskaperna beskrivs med hjälp av en kombination av mätdata, erfarenhetstal och prognosberäkningar. Förslaget behandlar både sönderdelade skogsbränslen, som exemplet ovan, och icke sönderdelade skogsbränslen, som bränsleved, träddelar och grot. Några exempel:

• Bränsleved-T är torr stamved (fukthalt mindre än 35 %) med max 1 % aska.

• GROT-F är fuktiga grenar och toppar (fukthalt mer än 45 %) med max 3 % aska.

Väl beskrivna produktegenskaper underlättar kommunikation och planering i hela affärskedjan:

• Värmeverket kan göra en tydligare beställning och få ett bränsle som verkligen passar för just deras panna.

• Leverantören vet i detalj vad kunden vill ha och kan planera verksamheten utifrån detta.

• Både köpare och leverantör kan få en snabbare och tydligare återkoppling på leveranserna, både volymer och egenskaper.

• Sist, men inte alls minst: För massaved sker det sedan länge en hel del lägesbyten mellan köpare för att minimera transportkostnaderna. Det har hittills knappt förekommit för skogsbränslen, och en anledning är att skogsbränsle har varit en så heterogen råvara. Man vet vad man har, men inte alls vad man får vid ett lägesbyte. Med de föreslagna produktbeskrivningarna skulle denna osäkerhet försvinna.

Läs mer i pdf:en nedan.

 

Nr 36-2015    Publicerad 2015-03-10 07:37
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.