Gå till:

Produktifiera – för att kommunicera

Dagens egenskapsbeskrivningar för skogsbränsle har ofta svag koppling till de förbränningstekniska egenskaper som köparen är intresserad av. Samma sak gäller för de koder som används i virkessystemen.

ESS-projektet har haft som mål att skapa bättre produktbeskrivningar för skogsbränsle än de som används i dag. De nya beskrivningarna ska gå att följa längs hela produktionskedjan från stubbe till industri med hjälp av mätdata, erfarenhetstal och prognoser. Projektet har varit ett samarbete mellan medlemsföretag i Svensk Fjärrvärme och Svenska Trädbränsleföreningen, Skogforsk och SDC.

Projektarbetet har varit kopplat till SDC:s pågående förnyelseprocess för branschgemensamma IT-tjänster. Man ser där över kodsystem, definitioner och strukturer samt nya tekniska lösningar för datahanteringen. Arbetet med att definiera produktegenskaper för skogsbränslet, kommer därför vid en mycket lämplig tidpunkt.

Bättre produktbeskrivningar förväntas ge ett antal positiva effekter för skogsbränslebranschen:

• Köparen kan lägga en klar och entydig beställning av ett bränsle som passar för pannans tekniska förutsättningar.

• Leverantören får en klar och tydlig målbild för det bränsle som ska produceras och levereras.

• Leverantören kan fortlöpande följa upp sin produktionsprocess med avseende på bränslets egenskaper.

• Köpare och leverantör kan få en snabb och tydlig prognos/återkoppling på beställt/levererat bränsle via ordinarie virkessystem.

• Möjlighet att öka andelen transportoptimerande byten. För timmer och massaved sker sedan länge omfattande byten mellan olika leverantörer för att minimera transportkostnaderna. Det är mer ovanligt för skogsbränsle, bland annat beroende på att det inte finns några vedertagna beskrivningar – man vet i bästa fall vad man har, men inte vad man får vid ett byte.

Läs den sammanfattande rapporten Produktifiera – för att kommunicera i sin helhet som pdf. För att beställa ett större antal i tryckt format, kontakta Lars Fridh för prisförfrågan.

För ytterligare fördjupning, läs projektets slutrapport Produktegenskaper för skogsbränsle.

Nr 104-2015    Publicerad 2015-08-31 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.