Gå till:

Bränsleuppföljning för fordon inom ETT-projektet

Fokusveckor 2014 är ett delprojekt inom ramen för projektet ”En Trave Till” där bränsleförbrukningen för High Capacity Transport-fordon undersökts närmare.

ETT-projektets syfte är att sänka den totala bränsleförbrukningen och minska miljöpåverkan i samband med transport av rundvirke och flis. Syftet med denna studie var att under en begränsad tidsperiod, s.k. "Fokusveckor" närmare undersöka skillnaden i bränsleförbrukning för High Capacity Transport-fordon (HCT-fordon) med en bruttovikt på 90 respektive 74 ton, jämfört med konventionella rundvirkesfordon som har en bruttovikt på 60 ton. Studien har lagts upp enligt ABba-metoden. Bränsleförbrukningen har registrerats i Volvo Dynafleet respektive Scania Fleet Management system.

Resultaten visade att under den aktuella tidsperioden och efter rådande förutsättningar, hade ETT-fordonet med bruttovikten 90 ton en bränsleförbrukning som var 15 % lägre, jämfört med ett konventionellt rundvirkesfordon.

ST-fordonet med bruttovikt 74 ton, visade inte lägre bränsleförbrukning än det konventionella referensfordonet, p.g.a. låg lastvikt. ST-fordonets bränsleförbrukning var i medeltal 7 % högre vid användning av rapsmetylester (RME) jämfört med vanlig diesel.

Läs rapporten i sin helhet som pdf nedan.

Nr 78-2015    Publicerad 2015-06-15 07:00
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Victor

Asmoarp

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.