Gå till:

ETTdemo, demonstration av ETT- och ST-fordon

Foto: Per Pettersson & Co Media.
500 000 ton och mer än två miljoner kilometer senare har projektet ETTdemo underlättat introduktionen av ny teknik, utveckling av kunskap och nya regelverk inom transportsektorn.

Projektet ETTdemo (Demonstration av En Trave Till) finansierades av skogsnäringen, fordonsindustrin och Energimyndigheten och genomfördes avSkogforsk i nära samarbete med myndigheter och näringsliv fr.o.m. 1 juli 2011 t.o.m. sista december 2013. Syftet var att i olika försörjningskedjor och geografiska områden demonstrera användning av s.k. High Capacity Transports (HCT). När projektet avslutades hade åtta nya HCT-demonstratorer driftsatts, utöver de tre som redan var i drift, och elva ansökningar om längre och/eller tyngre fordon låg på myndigheternas bord.

Demonstratorerna och de resultat de presterat har rönt stort nationellt och internationellt intresse, även utanför skogsbranschen. En implementering diskuteras på högsta politiska nivå i Sverige och en höjning av tillåten bruttovikt till 64 ton fr.o.m. 1 juni 2015 är beslutad. Ett annat mycket påtagligt resultat är Finlands beslut att fr.o.m. 1 oktober 2013 tillåta en maximal bruttovikt om 76 ton för lastbilar.

Demonstratorerna har under projekttiden transporterat mer än 500 000 ton virke och kört mer än två miljoner kilometer över hela landet. De har använts både för gruppkörning och självlastning från skogen samt för transporter från terminal till industri.

De upprepade bränsleförbrukningsstudier som genomförts inom projektet, har visat på minskad bränsleförbrukning från –7 till –20 % jämfört med konventionella 60-tonsfordon.

Projektet visar att om dagens 2 000 konventionella 60-tons timmerlastbilar ersätts av 30 % ETT-fordon (med 90 tons bruttovikt) och 70 % ST-fordon (med 74 tons bruttovikt) skulle antalet timmerlastbilar kunna minskas till 1 300. Samtidigt skulle den totala bränsleförbrukningen kunna sänkas med minst 20 miljoner liter diesel per år.

Mer än 50 företag, organisationer och myndigheter har bidragit i ETTdemo, bl.a. Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Volvo, Scania, Parator, BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Skogsindustrierna, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Sveriges Åkeriföretag m.fl. (se Bilaga 1 för komplett lista). De mest tongivande organisationerna har representerats i projektets styrgrupp. Det totala antalet involverade personer har varit ca 300, när alla förare och serviceorganisationer räknats med.

Vikten av detta demonstrationsprojekt, som rört sig från FoU till implementering med fungerande fordon ute på de svenska vägarna och i våra grannländer, kan inte nog understrykas vad gäller uppbyggnad av erfarenhet och innovationskluster. ETTdemo har också bidragit till snabb erfarenhetsuppbyggnad och gett flera värdefulla spinoff-effekter och produkter, bl.a. att Volvo och Scania är bättre positionerade på flera marknader för tyngre och längre fordon, att SSAB byggt upp mycket goda erfarenheter av olika sorters höghållfast stål, att bromstillverkaren WABCO har utvecklat ett unikt styrsystem för bromsar och att efterfordonstillverkaren Parator blivit Sverigeledande inom längre och tyngre fordon, med stora uppdrag som följd. Flera av dessa produkter kan också redan i dag användas på konventionella 60-tons fordon.

Arbetssättet har underlättat introduktionen av ny teknik, utveckling av kunskap och nya regelverk och har påskyndat att frågan nu diskuteras på högsta politiska nivå.

Nr 109-2015    Publicerad 2015-09-05 07:00
Transport & logistik
Vägar
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Niklas

Fogdestam

Tidigare anställd

Claes

Löfroth

Tidigare anställd
 070 - 515 85 07
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.