Gå till:

Utvärdering av fukthaltsmätare "Metso MR Moisture Analyzer"

Fukthaltsmätare som snabbt och precist kan bestämma fukthalten på flis är av stort värde. Skogforsk har här jämfört en mätare som mäter fukten med hjälp av magnetisk resonans, med ugnsmetoden.

Artikeln baseras på Arbetsrapport 839, som är en engelsk version av den redan publicerade Arbetsrapport 832.

Fukthalten är en av de viktigaste kvalitetsparametrarna för skogsflis, och den har en stor påverkan på priset per ton bränsle. I dagsläget är ugnsmetoden standard för att mäta fukthalt. Problemet för många värmeverk är att det tar ett dygn att bestämma fukthalten, så bränslet kan vara på väg in i pannan långt innan mätresultatet fastställts. Fukthaltsmätare som snabbt och precist kan bestämma fukthalten är av stort värde.

Skogforsk har jämfört Metso MR Moisture Analyzer, som mäter fukten med hjälp av magnetisk resonans, med ugnsmetoden. Fukthaltsmätningar har gjorts på både stamvedsflis och grotflis. Flisen höll en fukthalt i intervallet från 17 % till 65 %. För stamvedsflis var den genomsnittliga avvikelsen mellan METSO och referensen 0,15 %-enheter, och för grotflis var avvikelsen 0,11 %-enheter. En linjär regression med referensfukthalten som beroende och mätarens fukthalt som oberoende variabel förklarar 98,8 % av variationen för stamvedsflisen. Motsvarande regression för grotflis förklarar 99,1 % av variationen.

Standardavvikelsen för upprepade mätningar på samma prov var 1,0 respektive 0,6 %-enheter för stamvedsflis respektive grotflis. Mätningen sker i standardiserade behållare som är på 0,8 liter, vilket begränsar längden på den flis som kan mätas. Mätaren är enkel att använda och en enskild mätning tar 120 sekunder. Detta gör att värmeverken snabbt kan få en skattning av fukthalten, även om man tar flera prover per lass.

 

Läs mer i Arbetsrapporten nedan, skriven på engelska med en svensk sammanfattning. Arbetsrapporten är en engelsk version av Arbetsrapport 832-2014.

Nr 112-2014    Publicerad 2014-12-22 09:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.