Gå till:

Ta rötfighten - även i slutavverkning och Norrland

Problemen med rotröta kommer att öka ytterligare i ett varmare klimat. Men redan idag skulle det vara lönsamt för skogsbruket att ägna mera kraft åt bekämpningen av rotröta, som årligen beräknas kosta en miljard kronor i form av sämre virkeskvalitet och lägre tillväxt. Det visar kalkyler från Skogforsk.

Den största ekonomiska nyttan av stubbehandling får man i bestånd på bördig mark med korta omloppstider. Behandlingen bör göras både vid gallring och slutavverkning, men idag är det tyvärr få som behandlar stubbar vid slutavverkning.

Dessutom bör man även förebygga rötan på bördiga marker i norra Norrland. Idag är det mycket ovanligare med stubbehandling i norr än i söder. Samtidigt beror det delvis på att Norrlandsskogarna har en större andel magra marker, och på dem är åtgärden inte så lönsam.

Läs hela artikeln i Vision nr 3-2014

Nr 45-2014    Publicerad 2014-04-30 00:01
Skogsskötsel
Gallring
Slutavverkning
Skogsskador
Svampskador
Teknik & maskinarbete
Avverkning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.