Gå till:

Genförvaltning av lövträd ger frihet vid klimatförändring

Foto: Erik Viklund
Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Det beror på att det tar lång tid för ett träd att utvecklas från planta till stort träd . Dessutom sprider sig inte fröna tillräckligt långt för att träden ska kunna utvidga sin utbredning i takt med klimatförändringen.

För att säkerställa klimatanpassningen har Skogforsk arbetat fram en strategi för att förvalta lövträdens genresurser och aktivt anpassa kommande generationer lövträd till ett förändrat klimat. Metoden går ut på att samla in frön och odla plantor från ett stort antal av de svenska lövträden inom deras nuvarande utbredningsområden. De nya plantorna planteras i så kallade genresursbestånd som har stor genetisk variation och som sköts för att man snabbt ska kunna ta fram nya träd som är anpassade till ett framtida förändrat klimat.

För barrträdsslagen är den här strategin redan integrerad i den ordinarie skogsträdsförädlingen som Skogforsk bedriver på uppdrag av skogsbruket. Men nu är det angeläget att Sverige enas om en långsiktig strategi även för lövträden så att olika åtgärder får bästa effekt och att vi skapar handlingsfrihet för framtidens skogsbruk.

Läs hela rapporten via länken nedan.

Nr 30-2014    Publicerad 2014-03-26 12:00
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ola Rosvall

Rosvall Consulting

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.