Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2012

Det svenska skogsbrukets kostnader fortsätter att öka för tolfte året i rad. Under 2012 steg skogsbrukskostnaden med 6 %. Det visar en undersökning från Skogforsk och Skogsstyrelsen.

Transportkostnaderna ökade mest, med hela 11 %. Ändå minskade industrins råvarukostnad med 3 % under året, då den svaga konjunkturen medförde sänkta virkespriser. Under året ökade kostnaden för föryngringsavverkning med 4 %. Ökningen var störst i norra Sverige, främst beroende på kostnader för stormavverkning. Även gallringskostnaden ökade, och den ökningen med 2 % var jämt fördelad mellan norra och södra Sverige. Skogsvårdskostnaden (en sammanvägning av markberedning, plantering och röjning) steg med 4 % per hektar.

Diagrammet visar den relativa utvecklingen av skogsbrukskostnaden 1996-2012. Den gröna linjen visar utvecklingen för konsumentprisindex, KPI. Skogsbrukskostnaden innehåller skogsbrukets samlade kostnader för avverkningar, skogsvård, vägar m.m. Sedan början av 2000-talet har skogsbrukets kostnader ökat, och ännu syns inget trendbrott.

OM ENKÄTEN. Enkätens virkeshandel omfattade 39 miljoner m3fub. Motsvarande volym för avverkningarna var 45 miljoner m3fub. Söder avser Götaland och Svealand, medan Norr omfattar Norrland.

Läs fördjupning

Utvecklingen för olika kostnadsposter

Diagrammen nedan visar den relativa utvecklingen för ett antal viktiga kostnadsposter under åren 1996-2012 i förhållande till konsumentprisindex (KPI).

 

Här visas skogsbrukets samlade kostnader för drivning, skogsvård, vägar m.m. Sedan början av 2000-talet har skogsbrukskostnaden stadigt ökat.

Virkespriserna har ökat påtagligt sedan mitten av 2000-talet med undantag för 2009 och 2012.

Sedan 2003 har kostnaden för transporter ökat kraftigt.

 

 

Under åren 1996-2006 sjönk kostnaderna för slutavverkning, men under de senaste sex åren har kostnaderna ökat, liksom för gallring.

Utvecklingen av skogsvårdkostnaden har varit lite ojämn. Sammantaget över hela perioden 1996-2012 är kostnadsutvecklingen något sämre än KPI.

 

Kostnaden för drivning ökade för båda avverkningsformerna och i båda landsändarna. Orsaken till den kraftiga ökningen för föryngringsavverkningen i norra Sverige är att viss stormavverkning smugit sig in i underlaget.

 

Skogsvårdskostnaden ökade för all skogsvård förutom gödsling i hela Sverige och plantering i södra Sverige. I förhållande till övriga landet är det dyrt med skogsvård i Götaland. Tabellen ovan till höger visar medelkostnaden för de vanligaste skogsvårdsarbetena.

Kostnaden på egen skog ökade, men minskade för rotköp och avverkningsuppdrag (AU).

Råvarukostnaden inkluderar virkesmätning (6 kr/m3fub för timmer och 5 kr/m3fub för massaved). Industrins kostnad för råvaran minskade under året, beroende på lägre virkespriser.

Nr 8-2013    Publicerad 2013-12-18 23:30
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.