Gå till:

Bygga bro eller inte?

Tjänar man på att bygga en bro över ett vattendrag istället för att köra en längre sträcka? Hur mycket måste körvägen kortas för att det ska vara lönsamt? Räknesnurran för broar ger svaren!

Brobygge är en åtgärd som ofta föreslås vid skotning över vattendrag. Det är skonsamt och gör att vattendraget och dess ekosystem inte skadas. Om bron byggs av material från platsen och sedan lämnas för vidare användning av grotskotare, markberedare och så vidare är den mer värd än en mobil lösning, till exempel Hultdinsbroar och stockmattor.

Dessutom finns det ekonomiska vinster att göra tack vare den kortade körsträckan. Genom att mata in uppgifterna för just dina förhållanden i räknesnurran kan du se när det blir lönsamt att lägga tid och material på att bygga en bro och när det är bättre att köra en längre sträcka.

Ladda ner räknesnurran (Excel) via länken nedan. Instruktioner finns i dokumentet.

Nr 70-2012    Publicerad 2012-08-17 13:08
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Avverkning
Skotning
Hänsyn
Mark & vatten
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd

Niklas

Fogdestam

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.