Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2011

Under 2011 så ökade kostnaderna för många skogsbruksåtgärder.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar att skogsbrukskostnaden under året ökade med 8 procent i förhållande till år 2010, beroende på en ökad kostnad för drivningen men även för skogsvård och vägar. Ökningen var ganska jämnt fördelad mellan södra och norra Sverige.

Kostnaden för föryngringsavverkning, gallring, skogsvård och transporter i snitt ökade med ungefär 2,6 procent under 2011. Industrins råvarukostnad ökade med 1,5 procent, vilket i huvudsak motsvarar prisökningen för virket.

Nr 5-2012    Publicerad 2012-01-01 13:13
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.