Gå till:

PREKAL – en nygammal föryngringsmetod

Genom att markbereda några år före avverkningen minskar kostnaderna vid en föryngring då plantering inte behövs. Metoden ger godkända föryngringar i både tall- och granskog, där framförallt avverkningstidpunkten är avgörande.

Prekal innebär att man markbereder i slutavverkningsbeståndet något eller några år före avverkningen för att stimulera självföryngring inne i beståndet. Sedan kalavverkar man. Metoden bygger på att markberedningen genererar ett självföryngrat plantuppslag.
Metodens största fördelar är låg kostnad och att ungskogen blir mera varierad. Detta skapar framtida flexibilitet. Sannolikt upplevs också ungskogen som mer naturlig och estetiskt tilltalande. Samtidigt innebär avverkningsformen en rationell drivning. Metoden kan därför komma att fungera som ett alternativ mellan skogsbruk baserat på föryngring via plantering och ett hyggesfritt skogsbruk med naturlig beståndsföryngring.

Prekal fungerar i både tall- och granskog och markberedningen är avgörande för resultatet. Val av avverkningstidpunkt är viktigt och önskvärt sker avverkning under vinterhalvåret då snön skyddar plantuppslaget.

Nr 46-2012    Publicerad 2012-07-01 12:03
Skogsskötsel
Markberedning
Föryngring
Slutavverkning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.