Gå till:

Effektivare flistransporter med större fordon - en förstudie

Transportkostnaden är den enskilt viktigaste begränsande faktorn för tillgänglighet på skogsbränsle. Det finns stora arealer skog där det på grund av avståndet inte lönar sig att ta ut något bränsle.

Enbart vägtransport med större lastbilar kan ge en mycket god transportekonomi på längre avstånd om de också får returlast. Även miljömässigt är sådana upplägg mycket fördelaktiga, om än inte lika fördelaktiga som järnvägen på långa
sträckor. Det är dock viktigt att ha i minnet att järnväg inte är ett aktuellt alternativ på alla platser i landet, och där den finns kräver den god planering, bl.a. för att få tid på spåret. Den ökade flexibiliteten med lastbilstransport har därför också ett värde.

Nr 73-2011    Publicerad 2011-01-01 00:07
Transport & logistik
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.