Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2010

Under 2010 ökade skogsbrukskostnaden med 4 procent i förhållande till år 2009. Ökningen beror på faktiska kostnadsökningar samt mängden och sammansättningen av de olika åtgärderna. Ökningen var störst i norra Sverige.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visade 2010 att kostnaden för föryngringsavverkning ökade med 2 procent och för gallring med 3 procent. Om man väger ihop markberedning, plantering och röjning så blev skogsvårdskostnaden per hektar densamma som 2009. Industrins råvarukostnad ökade med hela 18 procent, huvudsakligen ett resultat av högre virkespriser.

Nr 7-2011    Publicerad 2011-01-01 06:58
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.