Gå till:

Hybridasp och poppel – framtida möjligheter

Vilka möjligheter finns till storskalig odling av hybridasp och poppel i Sverige? De är våra mest snabbväxande trädslag och kan bidra med över 20 m3sk förnybar vedråvara per hektar och år.

Energimyndigheten gav 2009 Skogforsk och SLU uppdraget att utreda möjligheterna till en storskalig odling av Populus-arterna i Sverige. Med storskalig odling menas att det finns möjlighet till rationell, lönsam verksamhet, samt att odlingarna blir en signifikant del av framförallt energimarknaden.

Att odla Populus ger möjligheter att substituera fossila bränslen, att binda kol i mark och gröda, samt lagra kol i träprodukter. Trädslagen har kort omloppstid, vilket gör dem mindre känsliga för förändringar av klimat och skadebild samt förändrade marknadsvillkor. De utgör en möjlighet för jord- och skogsbrukare att sprida risker vid odling.

Hybridasp och poppel uppvisar en tillväxt som inte överträffas av något annat aktuellt trädslag i landet. Arterna ger också en större flexibilitet i odlingen än andra energigrödor. De går att styra mot traditionella virkessortiment men också mot olika former av energisortiment.

Nr 8-2011    Publicerad 2011-01-01 06:59
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.