Gå till:

Förädlingseffekter i Sveriges skogar

Långsiktiga effekter på tillväxt och avverkning av att plantera olika typer av förädlade plantor har analyserats. Det är den senaste landsomfattande konsekvensanalysen av att tillämpa olika skogsskötsel och naturvård i landets framtida skogar.

Tillväxtökningen beräknades den närmaste 100-årsperioden för landet genom att analysera Västernorrlands och Jönköpings län med Hugin. Utgångsläget för jämförelserna var en årlig tillväxt på 115 miljoner m3sk på produktiv skogsmark och 100 miljoner m3sk på mark avsedd för virkesproduktion.

Förädlade plantor kan öka tillväxten med ca 10 miljoner m3sk per år då de kan planteras på huvuddelen av skogsmarksarealen. Det är uppemot tio gånger större tillväxtökning än för contorta och rimlig traditionell skogsgödsling.

Att plantera förädlade plantor från fröplantager är lönsamt då kostnaden jämfört med oförädlade plantor är försumbar. Förädlade plantor är förstahandsvalet hos plantskolorna och nya fröplantager från tredje omgången anläggs. Markägarna behöver således varken mycket kunskap eller finansieringsmedel för investeringen.

Allra störst tillväxt uppnås om fröproduktionen ersätts med vegetativ förökning av elitfröpartier, framställda genom korsning av förädlingsprogrammens bättre träd.

Nr 12-2011    Publicerad 2011-01-01 23:59
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ola Rosvall

Skogforsk

Anders Lundström

SLU
 090-78 68 323,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.