Gå till:

Markkemi och fastläggning av C och N i produktionsinriktade bestånd med snabbväxande trädslag

Behovet av alternativ till fossila bränslen medför att odling av snabbväxande trädslag sannolikt blir en betydelsefull inriktning inom den svenska skogsproduktionen.

Olika snabbväxande trädslag är i dag av stort intresse, främst som producenter av biomassa till bränsle, men också för upptag av CO2 ur atmosfären. I ett europeiskt perspektiv ses återbeskogning av åkermark som en av de viktigaste potentiella kolfällorna. Genom att anlägga biobränsleplantager erhålls, förutom en långsiktig fastläggning av C i mark och rotsystem, ett kretslopp där nya växande plantor tar upp CO2 som frigjorts vid förbränning. Då det handlar om system med korta omloppstider och stora uttag av biomassa och näring är det viktigt att följa utvecklingen av näringsförråden i marken för att kunna ge rekommendationer om markförbättrande åtgärder i tid.

Nr 59-2010    Publicerad 2010-01-01 00:21
Förädling & plantor
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.