Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2009 – ökade drivningskostnader och lägre virkespriser

Under 2009 ökade kostnaderna för föryngringsavverkning med två procent och för gallring med hela nio procent. Dessutom ökade hektarkostnaden för skogsvård med fyra procent.

År 2009 blev ett lite annorlunda år. Trots att flera tunga kostnadsposter ökade, så sjönk den samlade skogsbrukskostnaden med sex procent jämfört med 2008. Det beror dels på en lägre andel gallring, som har en högre drivningskostnad per kubikmeter, dels på en lägre skogsvårdsareal, vilket gjorde att kostnaden för skogsvård per kubikmeter minskade med 13 procent. Industrins råvarukostnad sjönk med i genomsnitt tio procent, främst på grund av ett lägre virkespris. Transportkostnaderna gick dock upp med tre procent.

Nr 6-2010    Publicerad 2010-01-01 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.