Gå till:

Skogsbränsle: metoder, sortiment och kostnader 2009

Skogforsk har genomfört en enkät med de stora producenterna av skogsbränsle i form av grot, energived, klena träd och stubbar. Den totala kostnaden uppgavs i genomsnitt vara ganska lika, men det var stora skillnader mellan olika kostnadsposter.

Under slutet av 1970-talet började vi använda skogsbränsle i större skala i Sverige. Det var en effekt av oljekriserna – vi ville göra oss mindre beroende av utländska bränslen. På senare tid har klimatargumentet blivit allt viktigare – koldioxidskatt på fossila bränslen och gröna elcertifikat har gynnat skogsbränslena ekonomiskt.

Genom åren har ett flertal studier och projekt genomförts för att utveckla teknik och metoder för att tillvarata skogsbränsle på ett kostnadseffektivt sätt. Det senaste, ESS-programmet startades 2007 och löper till och med 2010. I programmet ingår den kartläggning av kostnadsstrukturen som redovisas på nästa sida. Den ska enligt planerna följas upp med årliga enkäter.

Nr 22-2010    Publicerad 2010-07-01 13:00
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.