Gå till:

Krönt Vägval testas i pilotprojekt

Nu testas Krönt Vägval i pilotprojekt. Krönt Vägval räknar med hjälp av den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) ut vilken som är den bästa sträckan att köra, grundat på principen "kortaste väg med intelligens".

Intelligensen ligger framför allt i att flera faktorer beaktas när den bästa rutten väljs ut, som till exempel transportavstånd, maxhastighet, vägbredd och bärighet.

Standarden är framtagen av Skogforsk och SDC i nära samarbete med alla skogsföretag i Sverige, transportörer och VMF.

Nr 20-2010    Publicerad 2010-07-01 00:01
Transport & logistik
Vägar
Transportfordon
Flödesplanering
0 Kommentarer
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.