Gå till:

Mer effektiv implementering av FoU-resultat – en intervju-undersökning bland Skogforsks intressenter

Kartläggningen visar att det finns en väsentlig potential att effektivisera implementeringen av FoU-resultat.

Erfarenheterna visar att en god utgångspunkt för ett implementeringsarbete är att först ställa sig följande frågor:
1. Vet vi hur det verkliga behovet ser ut?
2. Är alla intressenter kartlagda?
3. Är timingen rätt?
4. Är hinder och drivkrafter kartlagda i hela systemet?
5. Är det färdigforskat?
Kan man svara ja på alla fem frågorna så är sannolikheten att lyckas med en snabb
implementering stor.

Nr 104-2009    Publicerad 2009-01-01 00:15
Företagande
Planering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Åke Thorsén

Skogforsk

Anders Tosterud

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.