Gå till:

Kompletterande strategier för det svenska förädlingsprogrammet

Det svenska förädlingsprogrammet är ett ramverk som anger förädlingsprinciper, sätter generella mål och utvisar huvudstrategier för arbetet. Inom dessa ramar lämnas utrymme för taktiska överväganden.

Utvecklingen av genetisk vinst och diversitet i det svenska förädlingsprogrammet har analyserats med datorsimuleringar under en rad olika förutsättningar. Dessutom har effekten av några olika förädlingsstrategier utvärderats. Resultaten visar att det svenska programmet är uthålligt, robust och effektivt. Därför är det viktigt att slå vakt om de grundläggande fundamenten, samtidigt som möjligheter till ytterligare förbättringar tas tillvara.

Nr 96-2009    Publicerad 2009-01-01 00:06
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ola Rosvall

Skogforsk
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.