Gå till:

Analys av fyra system för uttag av rundved och skogsbränsle

I denna systemanalys jämförs nuvarande system med separat rundvedsuttag, följt av separat uttag av grot med två system, där skogsbränsleuttaget integrerats i rundvirkesproduktionen.

Analysen indikerar att de integrerade skogsbränslesystemen ger en lägre produktionskostnad för skogsbränsle, utan att påverka avverkningskostnaderna för rundvirke. Kostnadsminskningen är störst när skogsbränsleproduktionen integreras på Besten där kostnadsbesparingen uppskattats till ca 30 %.

Nr 95-2009    Publicerad 2009-01-01 00:05
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.