Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter 2008 – kostnader och virkespriser ökade

Under 2008 ökade kostnaderna för drivning i gallring och föryngringsavverkning. Sammantaget ökade skogsbrukskostnaden med 14 procent som ett genomsnitt för landet. Även virkespriserna ökade, dock inte så mycket som 2007.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar att skogsbrukskostnaden 2008 ökade med 19 kr per m3fub i södra Sverige och 29 kr per m3fub i norr. Det var främst drivning och skogsvård som blev dyrare. Även för rotköp och avverkningsuppdrag steg kostnaderna beroende på högre virkespriser och ökade drivningskostnader. Transporterna blev också dyrare. Det beror bland annat på ökade dieselpriser, och drivmedel är en tung post vid vägtransporter.

Nr 7-2009    Publicerad 2009-01-01 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.