Gå till:

Krönt Vägval hittade smartaste vägen från skog till industri

Krönt Vägval är en metod för att identifiera den bästa körvägen från avlägget i skogen till industrins inmätningsplats. Krönt Vägval blir ett kraftfullt verktyg för att effektivisera skogsbrukets transporter, men bra vägdata krävs

Skogsbrukets nationella vägdatabas, SNVDB, innehåller data om alla vägar i Sverige, såväl allmänna som enskilda. Med hjälp av denna är det i dag lätt att räkna ut den kortaste körvägen från skog till industri. Det är också lätt att räkna ut den snabbaste vägen. Men i skogsbrukets logistik är man intres¬serad av smartaste vägen, där svåra variabler vägs ihop, bl.a. kostna¬den för tid, slitage på fordon, diesel¬förbrukning m.m.

I arbetet utgicks från de vägval som erfarna transportledare från hela landet gjorde för 500 givna kombinationer av avlägg och inmätningsplatser. Med optimeringsteknik byggdes sedan en modell som så långt det var möjligt skulle göra samma vägval som facitrut¬terna utifrån objektiva data om vägarna.

Modellen har fintrimmats i ett år och den senaste versionen är det en god överensstämmelse mellan facitrutter och Krönt Vägval. De största kvarstående problemen är kopplade till vägdatabasen, det finns fortfarande felaktiga data om såväl allmänna som enskilda vägar.

Nr 6-2009    Publicerad 2009-01-01 06:00
Transport & logistik
Vägar
Flödesplanering
Programvaror
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bertil Lidén

Skogforsk

Patrik Flisberg

 +27 21 7124 176,

Mikael Rönnqvist

NHH
 070-776 3565,
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.