Gå till:

Plantaktuellt nr 3 2008

Rekordår för plantor, temperatur i plantkartonger, väder på webben, större frötäktsområden och Plantskolan om energi i detta nummer av Plantaktuellt.

Plantförsäljningen år 2007 var den högsta sedan Skogsstyrelsen började samla in statistik 1998. Totalt levererades 367 miljoner skogsplantor. Det finns risker med att låta plantor ligga för länge i plantkartongerna, särskilt om de står i solen. Högskolan Dalarna har mätt temperatur i kartongerna och konstaterat att den lätt kan nå upp över 30 grader om kartongerna står i solen. Väder är alltid intressant för en skogsbrukare och plantodlare. Nu finns allt mer väderdata fritt på webben. I artikeln ges några tips hur man kan se både dagens väder och historiska väderdata. Frötäktsområden behöver vara större, rapporterades i ett tidigare nummer av Plantaktuellt. Nu har Skogsstyrelsen lyssnat och gör om frötäktsområdena för gran så att de utgör fem områden i hela Sverige. Plantskolans lektion 6 handlar om energieffektivitet och vilka vinster som kan göras med smartare uppvärmning, långnattsdukar, anpassad odlingstemperatur och fyllda växthus. Även i kyl- och fryslagringen finns vinster att hämta på bättre energianvändning.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 87-2008    Publicerad 2008-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Anders Lindström

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72

Eva Stattin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.