Gå till:

StanForD-standard öppnar för digitala tratktdirektiv

Digitala traktdirektiv och GIS kommer nu starkt i skogsbruket, och ökar möjligheterna att utföra arbetet snabbt och rätt. Introduktionen av en StanForD-standard för några år sedan har underlättat denna utveckling.

Alla de fyra stora tillverkarna av datorer för skogsmaskiner kan nu hantera StanForDs nya ghd-filer (Geographic Harvesting Directives). Detta är ett stort steg mot helt digitala traktdirektiv, där traktbeskrivningar, beståndsgränser, kartor och flygbilder kan integreras i maskindatorns kartprogram.

Ghd-filen innehåller ingen geografisk information utan styr hur geografiska objekt, lagrade i vanliga gis-filer, ska redovisas i kartprogrammet. I standarden finns också rutiner för hur filer ska paketeras och komprimeras, så att det ska gå lätt att skicka dem med t.ex. e-post. Det finns också rutiner för hur filerna automatiskt ska packas upp och lagras i maskindatorns kartprogram.

Tack vare standarden minimeras risken för konflikter med andra program. Med hjälp av ghd-filen kan också skogsmaskiner med gps lägga till koordinatsatt information. Man kan också koppla koordinater för maskinens position till varje enskilt träd som avverkas, vilket kan underlätta skotningen.

Nr 24-2008    Publicerad 2008-07-01 06:17
Planering
Standarder
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Sortimentskrav
Virkesdata
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.