Gå till:

Skogsbrukets kostnader och intäkter: 2007 – virkespriserna ökade

Under 2007 steg virkespriserna. Kostnaden för slutavverkning ökade, liksom kostnaden för gallring. Även skogsvårdkostnaderna steg med några få undantag, visar Skogforsks och Skogsstyrelsens enkät.

Avverkning: Kostnaden för både slutavverkning och gallring ökade under året. Ökningen var något större i norra Sverige än i södra.

Skogsvård: Skogsvårdskostnaderna ökade, förutom för plantering i norra Sverige och röjning i hela Sverige.

Skogsbruk: Skogsbrukskostnaden ökade i hela landet på grund av högre drivningskostnader och ökade kostnader för vägar. Detta innebär att det föregående årets nedgång av skogsbrukskostnaden ersattes av en viss uppgång 2007. För rotköp och avverkningsuppdrag var dessutom anskaffningskostnaden för virke högre än 2006.

Nr 8-2008    Publicerad 2008-01-01 08:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.