Gå till:

Hjälpmedel för inventering av rotröta i stående skog

Ett nytt dataprogram, Nogrota, beräknar hur många provträd som ska mätas med rötdetektorn Rotfinder för att bestämma andelen träd med röta i stående skog med önskad noggrannhet. Kombinationen skapar nya möjligheter att hantera rotröteproblemet

Rotröta på gran är ett stort och växande problem för skosbruket. Andelen rötskadade träd är ofta en avgörande faktor vid värdering av stående skog och vid val av skogsskötsel- och naturvårdsstrategi. Tidigare har man varit tvungen att gissa rötans omfattning, men sedan några år finns det ett tillförlitligt mätinstrument, Rotfinder.

Även om det går snabbt att mäta ett enskilt träd med Rotfinder, så är det praktiskt omöjligt att mäta alla träd i ett bestånd. Det är dessutom onödigt, med ett rimligt antal provträd kan man få en fullt tillförlitlig bild av andelen rötskadade träd.

Det nyutvecklade programmet Nogrota hjälper användaren att beräkna det antal provträd som krävs i ett visst bestånd för att få den statistiska noggrannhet som användaren behöver. Nogrota finns dels som ett självständigt dataprogram, som kan hämtas gratis från Skogforsk, dels som ett verktyg i kunskapsportalen ”Kunskap Direkt” på internet.

Nr 20-2008    Publicerad 2008-07-01 06:07
Skogsskador
Svampskador
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Aptering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.